Používate prehliadač, pre ktorý nie je webová aplikácia optimalizovaná.
Pre bezproblémový priebeh aplikácie doporučujeme použiť najnovšie verzie týchto prehliadačov: Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome

Fotopríbeh

Leporelo 2

Leporelo z 8 strán (1,2,3,4, - 5,6,7,8).
Výsledný produkt zložený s 3 lomy na 105 x 150 mm.
Cena: € 1,99

Leporelo 1

Leporelo z 8 strán (1,2,3,4, - 5,6,7,8).
Výsledný produkt zložený s 3 lomy na 105 x 150 mm.
Cena: € 1,99